Koncesje geologiczne

„Żarówka”

"Żarówka"

29 listopada 2021 r. spółka UOS Energy Sp. z o.o. uzyskała decyzję o udzieleniu spółce UOS Energy Sp. z o.o. koncesji nr 11/2021/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Żarówka” (części bloków koncesyjnych nr 374, 375, 394, 395 i 415), położonym na terenie gmin wiejskich: Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radogoszcz i Skrzyszów, gminy miejsko-wiejskiej Szczucin oraz gmin miejskich: Dąbrowa Tarnowska i Tarnów w województwie małopolskim, a także gmin wiejskich: Borowa, Czarna, Czermin, Wadowice Górne i Żyraków, gminy miejsko-wiejskiej Pilzno oraz gmin miejskich: Mielec, Przecław i Radomyśl Wielki w województwie podkarpackim.

ObszarKoncesjaPowierzchniaMapa
„Żarówka”
(części bloków koncesyjnych nr 374, 375, 394, 395 i 415)
Koncesja nr 11/2021/Ł1 072,40 km²Mapa

Realizacja:

1. Zakończono akwizycję danych sejsmicznych 3D.

2. Zakończono przetwarzanie zebranych danych sejsmicznych.

3. Trwają prace nad interpretacją zdjęcia sejsmicznego 3D.

4. W dniu 3 czerwca 2024 r. odbędzie się konferencja, podczas której zostaną przedstawione i omówione wyniki dotychczas przeprowadzonych prac, w tym budowa geologiczna obszaru badań oraz wstępna analiza pozyskanych danych, perspektywy i kierunki dalszych badań, w tym wierceń poszukiwawczych.

 

Zamieszczona poniżej mapa koncesji służy do uzyskania informacji wymaganej poprzez art. 49zb Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

„Toruń”

"Toruń"

19 października 2021 r. spółka UOS Energy Sp. z o.o. uzyskała decyzję o udzieleniu spółce UOS Energy Sp. z o.o. koncesji nr 10/2021/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Toruń” (części bloków koncesyjnych nr 130, 150, 151 i 171), położonym na terenie gmin wiejskich: Chełmża, Lubicz, Łysomice, Obrowo, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Ryńsk, gminy miejsko-wiejskiej Kowalewo Pomorskie, oraz gmin miejskich Toruń i Golub-Dobrzyń w województwie kujawsko-pomorskim. 

ObszarKoncesjaPowierzchniaMapa
„Toruń”
(części bloków koncesyjnych nr 130, 150, 151 i 171)
Koncesja nr 10/2021/Ł721,80 km²Mapa

Realizacja:

1. Wykonano pomiary profilowania prędkości w 56 otworach, z tego 50 zlokalizowanych w obrębie koncesji „Toruń” i 6 na obszarze bezkoncesyjnym.

2. Przetworzono i wykonano interpretację wyników wraz z określeniem modelu strefy małych prędkości.

3. Zawarto umowę z wykonawcą akwizycji i przetwarzania danych sejsmicznych 3D – prace polowe rozpoczną się w roku bieżącym po zakończeniu żniw.

Zamieszczona poniżej mapa koncesji służy do uzyskania informacji wymaganej poprzez art. 49zb Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.