Aktualności

Koncesja na obszarze „Żarówka”

Realizacja:

1. Zakończono akwizycję danych sejsmicznych 3D.

2.Zakończono przetwarzanie zebranych danych sejsmicznych.

3.Trwają prace nad interpretacją zdjęcia sejsmicznego 3D.

4.W dniu 3 czerwca 2024 r. odbędzie się konferencja, podczas której zostaną przedstawione i omówione wyniki dotychczas przeprowadzonych
prac, w tym budowa geologiczna obszaru badań oraz wstępna analiza
pozyskanych danych, perspektywy i kierunki dalszych badań, w tym
wierceń poszukiwawczych.