Aktualności

Koncesja na obszarze „Toruń”

Realizacja:

1.Wykonano pomiary profilowania prędkości w 56 otworach, z tego 50
zlokalizowanych w obrębie koncesji „Toruń” i 6 na obszarze bezkoncesyjnym.

2.Przetworzono i wykonano interpretację wyników wraz z określeniem
modelu strefy małych prędkości.

3.Zawarto umowę z wykonawcą akwizycji i przetwarzania danych
sejsmicznych 3D – prace polowe rozpoczną się w roku bieżącym po
zakończeniu żniw.