UOS Energy Sp. z o.o.

O firmie

UOS Energy Sp. z o.o. jest spółką założoną w 2014 roku w celu wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000524826, NIP 9512383701, REGON 147438538

Kierownictwo

Zarząd UOS Energy Sp. z o.o.

Prokurent

Wspólnicy - UOS Drilling S.A.

Jedynym udziałowcem UOS Energy Sp. z o.o. jest obecne na rynku polskim od wielu lat przedsiębiorstwo działające pod firmą UOS Drilling S.A. (do dnia 30.09.2019 r. działające pod firmą United Oilfield Services S.A.) z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 181B, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000754863, świadczące najwyższej jakości usługi związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem węglowodorów. W dniu 1 lipca 2019 r. Spółka United Oilfield Services S.A. przejęła wraz z całym majątkiem spółkę G-Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą od dziesięcioleci w obszarze wierceń głębokich.

UOS Drilling S.A. specjalizuje się w wykonywaniu usług wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, otworów badawczo-eksploatacyjnych, otworów geotermalnych, odwiertów w pokładach soli pod budowę podziemnych magazynów ropy i paliw, wielkośrednicowych studni odwodnieniowych, otworów pod płyty mrożeniowe, otworów wentylacyjnych oraz rekonstrukcji otworów. UOS Drilling S.A. oferuje również usługi kwasowania i testowania otworów geotermalnych, serwis cementacyjny, serwis rdzeniowania, serwis płuczkowy, otwory pod kolektory pomp ciepła, studnie głębinowe, otwory geotechniczne z pełnym poborem rdzenia, projekty robót geologicznych odwiertów, nadzór geologiczny wierceń, dokumentacje geologiczne odwiertów, projekty robót hydrogeologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne, ocenę parametrów filtracyjnych warstw wodonośnych oraz badanie warunków gruntowo-wodnych.

Nowoczesny, unikalny w skali światowej sprzęt oraz wiedza i doświadczenie, pozwalają UOS Drilling S.A. na świadczenie najwyższej jakości, bezpiecznych i kompleksowych usług wiertniczych, we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Odkryj więcej: