UOS Energy Sp. z o.o.

O firmie

UOS Energy Sp. z o.o. jest spółką założoną w 2014 roku w celu wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż.

UOS Energy Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524826, NIP 9512383701, REGON 147438538.

Kierownictwo

Zarząd UOS Energy Sp. z o.o.

Prokurent

Wspólnicy - UOS Drilling S.A.

Jedynym udziałowcem UOS Energy Sp. z o.o. jest obecne na rynku polskim od wielu lat przedsiębiorstwo działające pod firmą UOS Drilling S.A. (do dnia 30.09.2019 r. działające pod firmą United Oilfield Services S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59/404, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000754863, świadczące najwyższej jakości usługi związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem węglowodorów. W dniu 1 lipca 2019 r. Spółka United Oilfield Services S.A. przejęła wraz z całym majątkiem spółkę G-Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą od dziesięcioleci w obszarze wierceń głębokich.

UOS Drilling S.A. specjalizuje się w wykonywaniu usług wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, otworów badawczo-eksploatacyjnych, otworów geotermalnych, odwiertów w pokładach soli pod budowę podziemnych magazynów ropy i paliw, wielkośrednicowych studni odwodnieniowych, otworów pod płyty mrożeniowe, otworów wentylacyjnych oraz rekonstrukcji otworów. UOS Drilling S.A. oferuje również usługi kwasowania i testowania otworów geotermalnych, serwis cementacyjny, serwis rdzeniowania, serwis płuczkowy, otwory pod kolektory pomp ciepła, studnie głębinowe, otwory geotechniczne z pełnym poborem rdzenia, projekty robót geologicznych odwiertów, nadzór geologiczny wierceń, dokumentacje geologiczne odwiertów, projekty robót hydrogeologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne, ocenę parametrów filtracyjnych warstw wodonośnych oraz badanie warunków gruntowo-wodnych.

Nowoczesny, unikalny w skali światowej sprzęt oraz wiedza i doświadczenie, pozwalają UOS Drilling S.A. na świadczenie najwyższej jakości, bezpiecznych i kompleksowych usług wiertniczych, we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Odkryj więcej: